Välkommen!

Stockholms Sjuksköterskejour utför sjuksköterskeinsatser hos andra vårdgivare som inte är bemannade med sjuksköterskor på kvällar, nätter och helger. Arbetet innebär såväl planerade som akuta insatser på äldreboenden, LSS-boenden och hembesök i ordinärt boende samt telefonrådgivning till dessa.

Stockholms Sjuksköterskejour AB startade sin verksamhet hösten 2017. Tidigare var vi en del av Sjöströms Hemservice verksamhet under många år.

Nyheter

Här kommer nyheter att publiceras inom kort.