Ägande

Stockholms Sjuksköterskejour AB startade sin verksamhet 2017. Stockholms Sjuksköterskejour ägs av

Styrelse

I Stockholms Sjuksköterskejours styrelse ingår

Ledning och medarbetare

Stockholms Sjuksköterskejours företagsledningsgrupp består av 

Bolaget har verksamhetschef och 15 anställda sjuksköterskor som alla har lång erfarenhet.

Värdegrund

I Stockholms Sjuksköterskejours verksamhet ska vi omsätta samhällets intentioner för vården och omsorgen i vår värdegrund. Det vi lyfter fram i vår värdegrund innebär att de vård- och omsorgstagare som kommer i kontakt med våra medarbetare ska känna:

  • respekt för sitt privatliv och sin integritet
  • trygghet
  • att de kan påverka sitt liv och sin vardag
  • att vi är lättillgängliga och har ett gott bemötande

Ekonomi

Stockholms Sjuksköterskejour AB är ett relativt nystartat bolag som kan redovisa ekonomiska siffror för ett par år. Bolaget har en god stabilitet genom sitt moderbolag. Läs mer om bolagets ekonomi här.

Vi har kollektivavtal, är medlemmar i Svenskt Näringsliv och är anslutna till Vårdföretagarna.

Kvalitetsarbete

Stockholms Sjuksköterskejour bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 2011:9. I bolagets ledningssystem ingår att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. I ledningssystemet finns tydliga verksamhetsprocesser, ledningsprocesser och stödprocesser.

Mål kvalitet

Inom Stockholms Sjuksköterskejours verksamhet ska vi värna om en mycket god kvalitet i utförandet av våra tjänster. De personer som våra medarbetare kommer i kontakt med ska få känna att vi finns till för dem och därför är följande kvalitetaspekter centrala i vårt arbete:

  • Trygghet och tillgänglighet
  • Personkontinuitet, omsorgskontinuitet och tidskontinuitet i utförande av våra insatser och tjänster med tydlig ansvarsfördelning
  • Gott och respektfullt bemötande
  • Lyhördhet för vård- och omsorgstagarnas önskemål

Ägarna