Välkommen!

Stockholms Sjuksköterskejour utför sjuksköterskeinsatser hos andra vårdgivare som inte är bemannade med sjuksköterskor på kvällar, nätter och helger. Våra mobila team utför såväl planerade som akuta insatser på äldreboenden och LSS-boenden samt telefonrådgivning till dessa.

Stockholms Sjuksköterskejour AB startade sin verksamhet hösten 2017. 

Nyheter